NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úplná úroveň (bibliografického záznamu)
Druh úrovně úplnosti bibliografického záznamu informující, že tento záznam obsahuje maximum údajů zjištěných formální a obsahovou analýzou popisovaného dokumentu.
[MARC 21 BIBLIOGRAFICKÝ FORMÁT-2003:Návěští 8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015001.htm ]