NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
minimální úroveň (bibliografického záznamu)
Druh úrovně úplnosti bibliografického záznamu informující, že tento záznam obsahuje předepsané minimum údajů a považuje se za hotový. Všechna záhlaví a věcné soupisné údaje jsou kontrolovány v souborech autorit.
[MARC 21 BIBLIOGRAFICKÝ FORMÁT-2003:Návěští 8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015003.htm ]