NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
iterativní vyhledávání
iterační vyhledávání
Vyhledávání informací založené na opakovaném formulování dotazu, kdy uživatel nebo rešeršní systém modifikují dotaz na základě předešlých výsledků.
[ODLIS]
[ŠKRNA-2002:7-19]
[VAN RIJSBERGEN-1981:95-108]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015016.htm ]