NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stromové vyhledávání
Vyhledávání ve zdrojích organizovaných ve stromové datové struktuře. Přístup k informacím je realizován sekvenčním (lineárním) procházením té větve stromu, jež odpovídá vyhledávacímu klíči.
[POKORNÝ-ŽEMLIČKA-2004:65-78]
[POKORNÝ-SNÁŠEL-KOPECKÝ-2005:51-61]
[VAN RIJSBERGEN-1981:83-87]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015018.htm ]