NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
federativní vyhledávání
distribuované vyhledávání, paralelní vyhledávání
Typ sjednoceného vyhledávání, v jehož průběhu vyhledávač převezme za uživatele úlohu postupného zadávání dotazu jednotlivým zdrojům a rozesílá jej souběžně na více míst. Technologické řešení představuje program, který je schopen komunikovat s danými zdroji, a soubor metadat o těchto zdrojích.
[KUČEROVÁ-2011]
[POKORNÝ-SNÁŠEL-KOPECKÝ-2005:134-137]
[ODLIS]
[ZENG-QIN-2008:233-237]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015023.htm ]