NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
snímač průkazu
čtečka karty
Zařízení snímající data zakódovaná v plastové nebo papírové (laminované) identifikační kartě. V závislosti na typu průkazu existují čtečky magnetického proužku, čtečky čárových kódů (štěrbinové, ruční laserové…), kombinované čtečky čárového kódu a magnetického proužku, čtečky čipových karet (RFID čtečky…) apod.
[DICTIONARY OF COMPUTING-2008:35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015048.htm ]