NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranná známka
Jakékoli označení (např. grafické) způsobilé odlišit výrobky a služby jedné fyzické či právnické osoby od výrobků a služeb jiné fyzické či právnické osoby.
[ÚPV-PRŮMYSLOVÁ PRÁVA-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015135.htm ]