NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sekundární literatura
metatext
Text odvozený od jiného textu, např. překlad původního textu nebo recenze.
[GENETTE-PALIMPSESTS-1997:4]
[SLOVNÍK-1984:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015137.htm ]