NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paratext
sekundární text (nespr.)
Prvky doplněné k (primárnímu) textu literárního díla, ovlivňující vnímání tohoto textu a umožňující reprezentovat jej jako knihu. Paratexty lze členit podle různých hledisek na: 1) verbální (např. název dokumentu, předmluva, doslov, poznámky) a neverbální (např. formát knihy, druh písma a papíru); 2) na vnější (viz termín epitext) a vnitřní (viz termín peritext); 3) na veřejné (např. název dokumentu, jméno autora, tištěné věnování, prolog, epilog, komentáře) a privátní (např. rukopisné věnování či rukou dopisované poznámky); 4) na autorské (např. autorská předmluva, autorská poznámka, motto) a vydavatelské (např. ediční poznámka, doslov, texty s technickými a vydavatelskými údaji).
[GENETTE-PARATEXTS-1997:xi-xxv,1-427]
[MAREŠ-1993:580-583]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015138.htm ]