NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
epitext
vnější paratext, mimoknižní paratext
Paratext, jenž je od textu vzdálen, nachází se v mimoknižním prostoru a vystupuje samostatně. Lze rozlišovat epitexty verbální a neverbální, veřejné a privátní, autorské a vydavatelské. Jedná se např. o rozhovory ve sdělovacích prostředcích, dopisy, deníky, recenze.
[GENETTE-PARATEXTS-1997:xviii,344-403]
[MAREŠ-1993:580-583]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015140.htm ]