NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hydrostabilita
Schopnost papíru neměnit své rozměry po namočení a opětovném vysušení.
[ĎUROVIČ-2002:26]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015143.htm ]