NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pevnost papíru
Vlastnost papíru daná pevností jednotlivých vláken a pevností mezivlákenných vazeb.
[ĎUROVIČ-2002:26-28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015146.htm ]