NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
e-learning
elektronické vzdělávání, dálkové vzdělávání (nevh.)
Forma vzdělávání využívající informační a komunikační technologie. Studenti jsou zapojeni do e-learningového kurzu částečně nebo zcela přes vzdálený přístup, např. prostřednictvím internetu ze svých domovů. Konkrétní podoba e-learningu závisí na stanovených cílech výuky a na vzdělávacích potřebách studujícího.
[DICTIONARY OF COMPUTING-2008:168]
[HARRODS-2005:241]
[PEJŠA-2003:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015162.htm ]