NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
juvenilie
juvenilia
Soubor děl (literárních nebo malířských, hudebních, vědeckých aj.) vytvořených autorem v mladším věku. Nemusí se nutně jednat o začátečnické práce nízké umělecké či vědecké hodnoty. Písemné juvenilie jsou většinou dochovány v rukopisné podobě a vydávány tiskem až po smrti autora ve formě edice autorových spisů.
[SLOVNÍK-1984:162]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015166.htm ]