NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oikotyp
Regionální nebo národní verze folklórní skladby (pohádky, pověsti, písně atd.), vyznačující se relativní stejnorodostí a zvláštními rysy ve srovnání s jinými regionálními nebo národními verzemi. (Oikotypy se vyvíjejí působením krajových nebo národních činitelů geografických, hospodářských, etnografických, kulturních aj.)
[SLOVNÍK-1984:255]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:539]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015167.htm ]