NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
etymologie
1. Odvětví lingvistiky, resp. historické lexikologie, zabývající se původem slov a vývojovými změnami podoby a významu slov i jejich příbuzností. Etymologie se člení na básnickou a lidovou (mylnou). 2. Výklad původu slova, slovního spojení apod.
[SLOVNÍK-1984:101]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:207]
[KLIMEŠ-1994:163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 51 / 000015199.htm ]