NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kramářský tisk
Tisk s veršovaným nebo prozaickým či kombinovaným textem, určený k prodeji (na poutích, trzích, u tiskařů a v knihařských krámech, k podomnímu a pouličnímu prodeji). Hlavními konzumenty byly široké lidové vrstvy, zprvu ve městě, později i na venkově. Jedná se o kramářské písně (či kramářské písňové tisky – viz termín), tištěné modlitby, pobožnosti, litanie, různé pověrečné tisky apod. Někdy jsou ve stejném významu užívány pojmy "pouťový tisk", "jarmareční tisk" a "špalíčkový tisk", avšak terminologie není zcela jednotná. "Pouťový tisk" a "jarmareční tisk" lze chápat také jako určité typy kramářských tisků, které se prodávaly pouze na poutích a trzích. Pod pojmem "špalíčkový tisk" lze rozumět také jen určitý typ kramářského tisku, který má podobu tzv. špalíčku.
[BENEŠ-B-1970:17-19]
[VEČERKOVÁ-1995:5-24]
[BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 52 / 000015200.htm ]