NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kramářská píseň
kramářský písňový tisk
1. Žánr pololidové veršované literatury zábavně zpracovaného náboženského či světského námětu, např. života světců, pověr, zázraků, lásky, zločinů, válek, přírodních katastrof apod. Text představoval příběh s dramatickým průběhem děje často přizpůsobeným aktuálním společenským událostem a s mravním ponaučením. Funkce kramářské písně: zpravodajství, ideologické ovlivňování a lidová zábava. Jazyk těchto písní vychází z barokní poetiky (časté apostrofy, řečnické otázky, kontrasty apod.). 2. Typ veršovaného kramářského tisku, určený ke zpěvu – k veřejnému zpěvu na poutích a jarmarcích (často s hudebním a obrazovým doprovodem) nebo k individuálnímu zpěvu (pro sebe) či v menším kolektivu. -- Termíny "kramářská píseň" a "kramářský písňový tisk" jsou často používány synonymně v obou významech, ale někteří autoři je rozlišují podle různých kritérií.
[BENEŠ-B-1970:9-25]
[VEČERKOVÁ-1995:5-24]
[BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 52 / 000015201.htm ]