NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biblioklasmus
Ničení knih, např. veřejné pálení knih z morálních, náboženských nebo politických pohnutek, ale také ničení knih, kdy dotyčný vystřihává či vyřezává z knih jednotlivé listy, obrázky, iniciály apod. a přidává je do jiných knih nebo je shromažďuje do své sbírky.
[ENCYKLOPEDIE KNIHY-2006:118]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 373]
[FAUST-2006:15]
[ŽARKOV-1999:318-319]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 57 / 000015731.htm ]