NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliolatrie
Přehnané uctívání posvátných knih a textů (např. Bible), ale také knih, jimž se přisuzuje magická, nadpřirozená síla.
[ODLIS]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 373]
[ŽARKOV-1999:77]
[BIBLIOLATRY-2012]
[OTTO-1891:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 57 / 000015732.htm ]