NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
centralizované vyhledávání
Typ sjednoceného vyhledávání, v jehož průběhu vyhledávač místo prohledávání jednotlivých zdrojů realizuje dotaz nad jednotným vyhledávacím indexovým souborem. Technologické řešení je založeno na předem vytvořeném centrálním indexu pro všechny prohledávané zdroje.
[KUČEROVÁ-2011]
[POKORNÝ-SNÁŠEL-KOPECKÝ-2005:134-137]
[VAUGHAN-2011:5-61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 57 / 000015735.htm ]