NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliofág
knihožrout (4)
1. Vášnivý, náruživý čtenář, který "hltavě" čte knihy; metaforicky řečeno "pojídá či hltá knihy". 2. Autor nebo šiřitel zakázaných či neoblíbených spisů, který je přinucen sníst tyto spisy. 3. Člověk, který "pojídá" psaný text během daného rituálu, např. židovské děti při zahájení výuky čtení pojídají koláčky ve formě písmen. 4. Knižní škůdce, který ničí knihy (živočichové živící se papírem, pergamenem apod., hlodavci atd.).
[ENCYCLOPEDIA-1969:426]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 374-375]
[FAUST-2006:18]
[HARRODS-2005:67]
[DICTIONNAIRE-2002:280-281]
[ILAVSKÝ MESAČNÍK-2009:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015813.htm ]