NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliotaf
Člověk, který své knihy úzkostlivě schovává, zatajuje a nikdy je nikomu nepůjčuje.
[LGB2-1987-1997: sv.1, 378]
[HARRODS-2005:67]
[FAUST-2006:18]
[ŽARKOV-1999:78]
[OTTO-1891:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015814.htm ]