NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliolit
Rukopis, který ležel mnoho let v zemi ve vulkanické lávě a během té doby získal podobu minerálie; tzv. "zkamenělá kniha". Příkladem bibliolitů jsou papyrové svitky z Herkulanea zasypané lávou při výbuchu sopky Vesuv roku 79 a nalezené v roce 1754.
[LGB2-1987-1997: sv.1, 373]
[ŽARKOV-1999:77]
[OTTO-1891:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015816.htm ]