NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřený repozitář
Souhrnný název pro institucionální nebo oborový repozitář využívaný pro potřeby naplnění tzv. zelené cesty otevřeného přístupu. Otevřenost repozitáře určuje nejen míra větší či menší volné dostupnosti uložených dokumentů, ale zejména míra interoperability repozitáře s ostatními repozitáři umožňující jejich vzájemné propojování a spolupráci.
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[BARTOŠEK-2009]
[SUBER-2012a]
[ODLIS]
[BRATKOVÁ-2006]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[RYGELOVÁ-2010]
[OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012]
[OPEN ACCESS-ČVUT-2012]
[SWAN-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015849.htm ]