NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zlatá cesta otevřeného přístupu
zlatá cesta OA (zkr.)
Model otevřeného přístupu založený na publikování recenzovaných vědeckých článků v tzv. otevřených časopisech. Otevřený přístup je zajištěn ze strany vydavatele.
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[BARTOŠEK-2009]
[SUBER-2012a]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[RYGELOVÁ-2010]
[OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012]
[OPEN ACCESS-ČVUT-2012]
[SWAN-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015850.htm ]