NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zelená cesta otevřeného přístupu
zelená cesta OA (zkr.)
Model otevřeného přístupu založený na zpřístupňování vědeckých textů, především preprintů a postprintů, prostřednictvím jejich uložení v otevřeném repozitáři, na webových stránkách autora nebo jeho pracoviště (tzv. autoarchivací). Otevřený přístup zajišťuje autor, který si musí počínat tak, aby nebyla narušena práva k dílu případných třetích osob (nejčastěji vydavatele).
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[BARTOŠEK-2009]
[SUBER-2012a]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[RYGELOVÁ-2010]
[OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012]
[OPEN ACCESS-ČVUT-2012]
[SWAN-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015851.htm ]