NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoarchivace
auto-archivace
Ukládání a zpřístupňování vědeckého díla oprávněnou osobou (nejčastěji autorem samotným) v institucionálním či oborovém repozitáři nebo na webových stránkách autora či jeho pracoviště, přičemž míra zpřístupnění uloženého díla se pohybuje od volné dostupnosti pro kohokoli přes omezený přístup, např. jen pro kolegy, až po přístup uzavřený, např. po dobu embarga, kdy není možné dílo zpřístupnit. Autoarchivace slouží k naplnění cílů tzv. zelené cesty otevřeného přístupu, tudíž předmětem autoarchivace je zpravidla uložení a zpřístupnění preprintů nebo postprintů.
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[BARTOŠEK-2009]
[BRATKOVÁ-2006]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[RYGELOVÁ-2010]
[OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012]
[OPEN ACCESS-ČVUT-2012]
[SWAN-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015852.htm ]