NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bezplatný otevřený přístup
Typ otevřeného přístupu umožňující komukoli dílo (elektronický vědecký a odborný dokument) číst a dále užívat na základě zákonem definovaných podmínek bez finančních a technických omezení (s výjimkou těch omezení, která souvisejí se získáním přístupu k internetu). Právní omezení "bezplatného otevřeného přístupu" jsou tak širšího rozsahu než u "volného otevřeného přístupu". Právní rámec možností užití díla v "bezplatném otevřeném přístupu" definují tzv. zákonné licence a volná užití, která lze pro ČR najít v §§ 29-39 v Zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Důležité je, že "bezplatný otevřený přístup" odstraňuje uživatelům finanční bariéru, bránící všeobecné volné dostupnosti díla, prostřednictvím zpřístupnění díla v otevřeném repozitáři, nebo v otevřeném časopise.
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[SUBER-2012a]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[SWAN-2012]
[AZ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015853.htm ]