NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
volný otevřený přístup
Typ otevřeného přístupu umožňující komukoli dílo (elektronický vědecký a odborný dokument) číst a dále užívat (např. jej kopírovat nebo distribuovat) bez finančních a technických omezení (s výjimkou těch omezení, která souvisejí se získáním přístupu k internetu) a s minimálními právními omezeními. Z právního hlediska v ČR tento cíl naplňuje poskytnutí díla autorem pod tzv. "veřejnou licencí". Definici "volného otevřeného přístupu" odpovídá pouze veřejná licence takového charakteru, která jako jedinou povinnost uvádí uvedení autora díla (např. Creative Commons 3.0 – Česká republika – Uveďte autora).
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[SUBER-2012a]
[PLANKOVÁ-2009]
[RYGELOVÁ-2008]
[SWAN-2012]
[AZ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 58 / 000015854.htm ]