NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
správa digitálních práv
DRM (zkr.)
Technologie, která kontroluje a omezuje používání digitálních děl (elektronické hudby, filmů, elektronických knih, počítačových her apod.) s cílem zabránit nelegálnímu užití těchto děl, např. zamezuje uživatelům kopírování digitálního díla, stanovuje určité časové období, po které může být toto dílo používáno, omezuje počet zařízení, na kterých může být dílo užíváno, zakazuje konverzi díla do jiných formátů apod. Technologii DRM používají poskytovatelé digitálních děl jako např. hudební vydavatelé, filmoví producenti, knižní nakladatelé, autoři apod.
[ORAVOVÁ-FILIPOVÁ-2012:12-13]
[WHAT-IS-DRM-2012]
[DRM APLIKACE-2012]
[WHATIS]
[DRM-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 59 / 000015940.htm ]