NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sociální software
Typ softwaru, jehož primární funkcí je umožnit uživatelům komunikaci a spolupráci. Zahrnuje např. sociální sítě, blogy, instant messaging, videokonference a wiki.
[FARKAS-2007:1-9]
[WEBOPEDIA]
[TECHOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 59 / 000015959.htm ]