NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní model otevřeného přístupu
hybridní model OA publikování
Model otevřeného přístupu založený na zpřístupňování recenzovaných vědeckých článků v tzv. hybridních časopisech.
[SUBER-2012b:140-142]
[OPEN ACCESS-ČVUT-2012]
[OPEN ACCESS-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016020.htm ]