NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní časopis (s otevřeným přístupem)
Recenzovaný vědecký online časopis, který zpřístupňuje jen některé články v určitém režimu otevřeného přístupu (zpravidla za poplatek ze strany autora) a ostatní články na základě klasického obchodního modelu, tj. prostřednictvím předplatného.
[SUBER-2012b:140-142]
[OPEN ACCESS-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016021.htm ]