NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oborový repozitář
předmětový repozitář
Digitální repozitář obsahující digitální dokumenty, které jsou produktem výzkumné, vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti konkrétního vědeckého oboru nebo skupiny souvisejících oborů.
[BERLIN DECLARATION-2003]
[BUDAPEST INITIATIVE-2002]
[BETHESDA STATEMENT-2003]
[BARTOŠEK-2009]
[RYGELOVÁ-2010]
[SWAN-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016022.htm ]