NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřené znalosti
Znalosti, které jsou dostupné na internetu a mohou být volně a opakovaně využívány a dále šířeny kýmkoli za libovolným účelem bez technických a legislativních (licenčních a autorskoprávních) omezení. Nanejvýš může být v licenci požadováno, aby byl uveden autor (autoři) díla (znalostí) a aby ostatní uživatelé měli stejná oprávnění k jejich užití a šíření, a to použitím stejné nebo analogické licence. V pojetí Open Knowledge Foundation znalosti zahrnují obsah (např. knihy, hudbu, filmy), data (vědecká i jiná) a informace veřejné správy a jiné administrativní informace.
[OPEN DEFINITION-2012]
[HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016062.htm ]