NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřená data
Data, která jsou dostupná na internetu a mohou být volně a opakovaně užívána a dále šířena kýmkoli za libovolným účelem bez technických a legislativních (licenčních a autorskoprávních) omezení. Nanejvýš může být v licenci požadováno, aby byl uveden autor (autoři) dat a aby ostatní uživatelé měli stejná oprávnění k jejich užití a šíření, a to použitím stejné nebo analogické licence. Podle Open Knowledge Foundation jsou otevřená data součástí otevřených znalostí.
[OPEN DEFINITION-2012]
[OPEN DATA-2012]
[OPEN BIBLIOGRAPHY-2011]
[PROČ OTEVŘENÁ DATA-2012]
[HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016063.htm ]