NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
propojená data
1. Publikační model pro zveřejňování vzájemně propojených strukturovaných dat na webu, resp. na sémantickém webu. Cílem je umožnit přímou a snadnou integraci dat a vytváření odkazů mezi daty napříč celým webem. Principy propojených dat, které definoval Tim Berners-Lee, jsou: 1) identifikovat objekty na webu pomocí URI, 2) používat HTTP URI za účelem možného vyhledání objektů, 3) při přístupu k HTTP URI jsou uživateli poskytnuta data o objektu reprezentovaná ve strojově čitelném formátu, 4) data o objektu obsahují odkazy na HTTP URI jiných objektů, a tak lze dohledávat související propojená data. 2. Vzájemně propojená strukturovaná data publikovaná na sémantickém webu v souladu s metodou propojených dat (viz principy uvedené v 1. významu).
[MYNARZ-ZEMÁNEK-2010]
[BERNERS-LEE-2009]
[LINKED DATA-2012]
[HEATH-2012]
[OPENLINK DATA-2012]
[CHLAPEK-KUČERA-NEČASKÝ-2012]
[OTEVŘENÁ DATOVÁ INFRASTRUKTURA-2012]
[HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016064.htm ]