NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
propojená otevřená data
Vzájemně propojená strukturovaná data, která jsou publikovaná na sémantickém webu v souladu s metodou propojených dat (linked data) a která zároveň mohou být volně a opakovaně užívána a dále šířena kýmkoli za libovolným účelem bez technických a legislativních omezení.
[MYNARZ-ZEMÁNEK-2010]
[BERNERS-LEE-2009]
[LINKED DATA-2012]
[HEATH-2012]
[OPENLINK DATA-2012]
[CHLAPEK-KUČERA-NEČASKÝ-2012]
[OTEVŘENÁ DATOVÁ INFRASTRUKTURA-2012]
[HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013]
[OPEN DEFINITION-2012]
[OPEN DATA-2012]
[OPEN BIBLIOGRAPHY-2011]
[PROČ OTEVŘENÁ DATA-2012]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016065.htm ]