NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
otevřená bibliografická data
Bibliografická data, která mohou být volně a opakovaně užívána a dále šířena kýmkoli za libovolným účelem bez technických a legislativních bariér. Otevřená bibliografická data by měla být vytvářena na základě čtyř principů (doporučení) stanovených pracovní skupinou Open Bibliographic Data patřící k organizaci Open Knowledge Foundation: 1) při zveřejňování bibliografických dat používat explicitní a jednoznačné licenční ujednání, 2) používat licence a způsoby vzdání se práva vhodné pro data, 3) používat licence neomezující komerční užití dat nebo vytváření odvozených děl, 4) explicitně označit data jako volné dílo za účelem maximální otevřenosti pro užití dat.
[OPEN BIBLIOGRAPHY-2011]
[HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013]
[JOBÁNEK-2011]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016066.htm ]