NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
týmová studovna
skupinová studovna
Studovna určená pro skupinu osob nabízející obvykle různé technické či technologické vybavení, např. počítač, projektor, techniku k poslechu hudby, tabuli.
[KURKA-2011:32]
[STUDY ROOMS-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 60 / 000016068.htm ]