NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kybermetrie
webometrie (nespr.)
Vědní obor zabývající se studiem kvantitativních aspektů informačních zdrojů v prostředí celého internetu a využívající bibliometrické a informetrické metody. Ve srovnání s webometrií studuje navíc např. vědeckou (odbornou) komunikaci v rámci diskusních skupin nebo prostřednictvím elektronické pošty.
[BJÖRNEBORN-INGWERSEN-2004:1217]
[MACHKOVÁ-2006:14]
[ODLIS]
[INFORMETRIE-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 61 / 000016125.htm ]