NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální média
nová média
Mediální technologie založené na digitálním, tj. numerickém kódování dat, díky čemuž jsou programovatelné a algoritmicky manipulovatelné, např. obrázek je možné popsat matematickou funkcí a uplatněním vhodného algoritmu lze odstranit zrnitost obrazu, zlepšit kontrast barev nebo změnit proporce. Pojem "nová média" se začal užívat v 60. letech 20. století z důvodu odlišení těchto médií od tzv. "starých médií" (např. tisk, rozhlas a televize v analogové formě). Vhodnějším označením jsou "digitální média", poněvadž "nová média" nebudou stále "nová" a také už v současnosti označují i starší technologie.
[WEBOPEDIA]
[WHATIS]
[TECHENC]
[MANOVICH-2001:18-48]
[LISTER-2009:9-44]
[ROKOSOVÁ-2013]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 62 / 000016226.htm ]