NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační kurátorství
Činnost spočívající ve vyhledání relevantních informací, v jejich uspořádání, dlouhodobém uchování a zpřístupnění uživatelům.
[FRYŠ-2014]
[ČERNÝ-CHYTKOVÁ-2013]
[ČERNÝ-2014]
[DILEMATA GATEKEEPERA-2014]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 63 / 000016390.htm ]