NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
správa dat
datové kurátorství
Péče o data (především vědecká data), jejímž smyslem je zejména dlouhodobé uchování těchto dat a jejich zpřístupnění v současnosti i budoucnu.
[FRYŠ-2014]
[FLANDERS-MUÑOZ-2011]
[DATA CURATION-2015]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 63 / 000016391.htm ]