NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační smog
datový smog
Metaforické označení pro obrovské množství nadbytečných, nerelevantních a nepotřebných dat a informací, které jsou získány v celém informačním světě, především však prostřednictvím internetu, a které nikdy nebudou využity, např. reklamy na webových stránkách nebo spamy v e-mailové komunikaci. Někdy jsou ve stejném významu užívány termíny "informační znečištění", "informační odpad", "informační šum" (viz termín), "exformace" (viz termín).
[FRYŠ-2014]
[MAREK-2010]
[JEMELKA-2009]
[TECHOPEDIA]
[PAPÍK-2011]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 63 / 000016393.htm ]