NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
exformace
1. Užitečné a důležité informace, které sdílejí komunikující osoby, reálně je neříkají, ale mají je v mysli. Bez nich by komunikace nebyla možná, neboť pokud jedna osoba mluví s druhou o určitém objektu, musí mít druhá osoba představu, co je tím objektem myšleno. Tento sdílený kontext v komunikaci je principem efektivní komunikace. 2. Nadbytečné, nerelevantní a nepotřebné informace, které se nikdy nevyužijí. Někdy se pro tyto informace používá označení "informační smog" nebo "datový smog" (viz termín).
[MAREK-2010]
[UHLÍŘ-2000C]
[INFORMAČNÍ EXPLOZE-2007]
[EXFORMATION-1998]
[FRYŠ-2014]
[JEMELKA-2009]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 63 / 000016394.htm ]