NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační exploze
publikační exploze
1. (význam termínu v moderní době – také viz "třetí informační exploze" ve druhém významu) Rapidní nárůst množství publikovaných informací a také jejich diverzifikace. Může vést k informačnímu přetížení (viz termín). 2. Historická událost způsobená tímto velkým přísunem informací, který následně ovlivňuje společnost po dlouhou dobu (způsobuje změnu práce s informacemi, vytvářejí se nové informační a komunikační kanály a mění se způsob sdílení informací v celospolečenském kontextu).
[KADIRI-ADETORO-2012]
[MAREK-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 64 / 000016461.htm ]