NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systém organizace znalostí
pořádací systém, systém organizace informací a znalostí, systém pořádání informací a znalostí, systém pořádání znalostí
Schéma, modelující strukturu (tj. prvky a vzájemné vztahy) organizované množiny znalostí. Funkcí systému organizace znalostí je podpora procesů organizace znalostí a přístupu ke znalostem. Základním strukturním prvkem systému organizace znalostí je pojem. Jádrem fyzické reprezentace každého systému organizace znalostí je slovník, tj. formální vyjádření pojmů. Ten je používán pro vyjádření jak sémantiky, tak syntaxe organizovaného celku, případně i pravidel určujících používání struktury.
[BRATKOVÁ-KUČEROVÁ-2014:5-29]
[HODGE-2000]
[SOUZA-TUDHOPE-ALMEIDA-2012:179-192]
[ZENG-2008:160-182]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 64 / 000016487.htm ]