NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářská gramotnost
Schopnost jedince porozumět textu, přemýšlet o něm a využívat jej za účelem dosažení svých cílů, rozvoje svých znalostí a schopností a aktivní účasti ve společnosti.
[STRAKOVÁ-VESELÝ-2013:28]
[STRAKOVÁ-2002:10-11]
[PISA-2015-1]
[PISA-2015-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 65 / 000016596.htm ]